Wie is wie

Adviesgroep

Bevoegd voor de operationele aansturing en samenwerking met de diverse sociale diensten. De Adviesgroep komt maandelijks samen.
Kristel Van Regemortel diensthoofd sociale dienst OCMW Grobbendonk
Bart Van Ballaer diensthoofd sociale dienst OCMW Herentals
Inge Mampaey diensthoofd sociale dienst OCMW Herenthout
Sanne Debondt diensthoofd sociale dienst OCMW Kasterlee
Lode Schelles diensthoofd sociale dienst OCMW Lille
Sandy Blockx diensthoofd sociale dienst OCMW Olen
Eric Croegaert diensthoofd sociale dienst OCMW Vorselaar
Marc Gommé jurist ISOM
Margot Lembrechts coördinator ISOM
 

Beleidsgroep

Bepaalt de strategische en beleidsmatige keuzes van het samenwerkingsverband. De Beleidsgroep komt tweemaandelijks samen.
Voorzitter ISOM
Mizel Gebruers schepen welzijn OCMW Vorselaar
Leden
Martine Taelman voorzitter OCMW Grobbendonk
Daan Ceulemans algemeen directeur OCMW Grobbendonk
Peter Bellens voorzitter OCMW Herentals
Dirk Soentjens algemeen directeur OCMW Herentals
Willy Torfs voorzitter OCMW Herenthout
Annick Van Leemput algemeen directeur OCMW Herenthout
Sumati Adriaensen voorzitter OCMW Kasterlee
Rob Baeyens adjunct algemeen directeur OCMW Kasterlee
Griet Verheyen voorzitter bijzonder comité OCMW Lille
Kris Haeverans adjunct algemeen directeur OCMW Lille
Chris Bakelants adjunct algemeen directeur OCMW Olen
Jeroen Peeters algemeen directeur OCMW Olen
Tina Claes diensthofd burger en welzijn OCMW Vorselaar
Margot Lembrechts coördinator ISOM
 

Dagelijks bestuur

Komt tweemaandelijks samen.
Huidige samenstelling
Mizel Gebruers voorzitter ISOM OCMW Vorselaar
Dirk Soentjens algemeen directeur OCMW Herentals
Inge Mampaey diensthoofd sociale dienst OCMW Herenthout
Margot Lembrechts coördinator ISOM