Doelstelling
ISOM organiseert diensten en activiteiten die de aangesloten OCMW’s ondersteunt in hun opdracht ‘elke inwoner een leven te laten leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid’. Vandaag coördineert ISOM volgende diensten / projecten:
 
ISOM biedt haar dienstverlening lokaal aan en steeds op vraag van de betrokken OCMW’s.