Sinds het begin van het Projet Wegwijzer in mei 2016 werden er al verschillende documenten opgemaakt.

Hier kan u alvast de omgevingsanalyse, de projectplanning en het jaarverslag van 2016 bekijken. Ook de Couleur Locale Middenkempen van het Agentschap Integratie & Inburgering is hier terug te vinden.

Zodra er andere documenten opgemaakt worden, kan u ook terecht op deze pagina.