Wegwijzer is een Intergemeentelijke Samenwerking in de Middenkempen tussen de gemeenten Herentals, Vorselaar, Lille, Herenthout, Grobbendonk, Olen en Kasterlee.
 
Wegwijzer is een project dat mensen van buitenslandse herkomst ‘wegwijs’ wil maken in de gemeenten en het onderwijs in de Middenkempen.
  • Wegwijs in je gemeente zet in op een toegankelijk onthaal en een toegankelijke dienstverlening, met specifieke focus op anderstalige nieuwkomers.
  • Wegwijs in het onderwijs legt de nadruk op een sterke instap en participatie van anderstalige ouders en hun kinderen in het onderwijs.
 
Het project loopt over een periode van 3 jaar (2015-2018).
De centrale doelstelling is de opmaak van een regionale procedure voor onthaalbeleid, met specifieke focus op anderstalige nieuwkomers die verfijnd wordt naar het specifieke karakter van de verschillende gemeenten, hun context en hun inwoners.
 
Enkele concrete acties zijn onder andere: de opmaak van een onthaalbrochure in klare taal, de organisatie van een (taal-)toegankelijk onthaalmoment, en de uitwerking van een experimenteel project rond ouderbetrokkenheid in het onderwijs.
 
Voor meer informatie en vragen kant u terecht bij Charlotte Brosius, projectmedewerker Wegwijzer: charlotte.brosius@isom.be
 
Wegwijzer krijgt de ondersteuning vanuit het Agentschap Integratie & Inburgering | Provincie Antwerpen.