Samenwerking met vzw’s

De tewerkstellingsdienst werkt voornamelijk samen met vzw’s die optreden als werkplaats voor de art.60§7-tewerkgestelden.
De dienst probeert om de werkplaats zo veel mogelijk af te stemmen op de interesses, mogelijkheden en beperkingen van de kandidaat-werknemer. Binnen de vzw’s uit de regio zijn er zo heel wat verschillende mogelijkheden.

Bij deze terbeschikkingstelling blijft het OCMW wel de juridische werkgever van de art.60§7-tewerkgestelde voor de gehele duur van de tewerkstelling.
Participerende OCMW'S: