Samenwerking met bedrijven

Sinds kort werkt de tewerkstellingsdienst ook samen met enkele bedrijven uit de reguliere arbeidsmarkt. Art.60§7 werknemers worden dan voor de duur van hun tewerkstelling ter beschikking gesteld van een bedrijf dat aansluit bij hun persoonlijke vaardigheden of interesse. Dit wordt de art.60 privé genoemd. Tijdens de periode van de art.60§7 privé tewerkstellingkan de werknemer heel wat ervaring opdoen. De tewerkstelling wordt van dichtbij opgevolgd door de trajectbegeleider van de werknemer.

Van het bedrijf wordt verwacht dat zij de werknemer de opleiding en begeleiding geven die nodig is om de jobinhoud al doende aan te leren.

Het OCMW is de juridische werkgever en verzorgt het sociaal secretariaat. In ruil voor de terbeschikkingstelling, wordt door het OCMW een tussenkomst in de loonkost gevraagd aan het bedrijf.

Een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en bedrijf omvat de nodige afspraken. Bij het einde van de terbeschikkingstelling wordt steeds bekeken of de art.60-er aangeworven kan worden door het bedrijf. Dit is echter geen verplichting.

Bent u op zoek naar medewerkers? En heeft uw bedrijf naast de economische doelstelling, ook oog voor sociale doelstellingen? Dan kunnen de OCMW’s misschien een interessante partner zijn. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met de tewerkstellingsdienst.

Behalve art.60§7, zijn er ook andere tewerkstellingsmaatregelen die interessant kunnen zijn, zoals de Activa-maatregel. Ook hierover geven de trajectbegeleiders graag meer informatie.
Participerende OCMW'S: