Project: doorstroming naar het NEC

In de periode 2012-2013 zal de tewerkstellingsdienst extra inzetten op de duurzame doorstroming van haar cliënten naar het normaal economisch circuit. Dit wordt mede mogelijk gemaakt via subsidiëring van de provincie Antwerpen, departement economie, plattelandsbeleid en internationale samenwerking.

Concreet wil de tewerkstellingsdienst het volgende bereiken:
  • Een netwerk uitgebouwd hebben van bedrijven uit de regio die openstaan voor een samenwerking met de tewerkstellingsdienst.
  • De doorstroming van cliënten uit de trajectbegeleiding naar het normaal economisch circuit, eventueel via art.60 privé. 
  • Een draaiboek uitwerken met handvaten om de doorstroom naar het NEC te bevorderen.
 
De tewerkstellingsdienst wil dit verwezenlijken via een intensievere trajectbegeleiding en het bieden van nazorg wanneer de cliënt de stap naar de reguliere arbeidsmarkt heeft gezet. Ook zal er veelvuldig contact gelegd worden met bedrijven uit de regio. Daarbij wordt de werking van de dienst en de bestaande tewerkstellingsmaatregelen besproken.
Participerende OCMW'S: