Interessante links

www.vdab.be (Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling)
www.werkwinkel.be
www.aandeslag.be (alles over tewerkstellingsmaatregelen)
www.rva.be (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening)
www.werk.be (alles over werk in Vlaanderen)
www.dienstencheques.be
www.tgerief.be (dienstenchequebedrijf ’t Gerief)
www.boskat.be (sociale werkplaats Boskat)
www.dekringwinkelzuiderkempen (sociale werkplaats kringwinkel Zuiderkempen)
Participerende OCMW'S: