Hoe lang duurt het voor ik in aanmerking kom om een woning bij het SVK te huren?
Het is heel moeilijk om hier een concreet antwoord op te geven. Om te beginnen is onze wachtlijst niet chronologisch, maar gebaseerd op een puntensysteem. Mensen met een hoge woonnood worden zo in principe altijd eerst geholpen. Verder is  de wachttijd afhankelijk van het aanbod van leegstaande woningen en van uw plaats op onze wachtlijst. Voor woningen met 1 of 2 slaapkamers zijn de wachttijden doorgaans korter dan wanneer u een woning met 3 of meer slaapkamers zoekt. Maar u moet doorgaans toch rekening houden met een wachttijd van minstens 6 maanden en deze kan in sommige gevallen oplopen tot 3 jaar of langer.
 
Wat is het verschil tussen een Sociale Huisvestingsmaatschappij en een SVK?
Er zijn drie grote verschillen tussen een sociale huisvestingsmaatschappij en een SVK. Het SVK huurt zijn woningen op de private huurmarkt en een sociale huisvestingsmaatschappij heeft zijn eigen patrimonium die ze toewijzen aan de personen die zijn ingeschreven op hun wachtlijst.
 
Een ander groot verschil ligt in het wachtlijst systeem. Bij de sociale huisvestingsmaatschappij werkt men met een chronologische wachtlijst. Dit houdt in dat iedereen die voor u op de wachtlijst werd ingeschreven eerst aan de beurt moet komen voordat er aan u een woning kan worden toegewezen. Bij het SVK wordt er gewerkt met een wachtlijst die gebaseerd is op een puntensysteem. De kandidaat huurder krijgt punten voor het huidig inkomen en de huisvestingssituatie. Op deze manier kunnen we de mensen die er het meeste nood aan hebben het eerste helpen.
 
Bij een sociale huisvestingsmaatschappij wordt de huurprijs op uw inkomen berekend. Bij het SVK is dit niet mogelijk, de huurder betaalt dezelfde huurprijs aan het SVK, als het SVK aan de eigenaar betaald. Wel proberen we de huurprijs te verminderen door huursubsidie aan te vragen voor onze huurders. Maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.
 
Kan een kandidaat huurder zelf een woning aanbrengen?
Ja dit kan, wanneer een kandidaat huurder zelf een woning aanbrengt is hij/zij de eerste kandidaat om deze woning in te huren. De woning die de kandidaat huurder aanbrengt moet wel voldoen aan de afmetingen, kwaliteitsnormen en prijzen die het SVK voorop stelt. De precieze voorwaarden voor het zelf aanbrengen van een woning vind je in bijgevoegd document.
 
Hoeveel kost een woning bij het SVK?
 Net zoals met de wachttijd is ook hier geen concreet bedrag op te kleven. Wij doen ons best om onze woningen zo goedkoop mogelijk in te huren maar ook wij zijn onderhevig aan de prijzen die op de private huurmarkt worden gevraagd. Wij proberen wel een huursubsidie aan te vragen voor al onze huurders, maar de kandidaat huurder moet aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Hierdoor kan het zijn dat sommige personen de volledige huurprijs moeten betalen.
 
Mag ik een aangeboden woning weigeren?
Ja dit mag, je mag een woning weigeren op basis van de door u (op voorhand) gekozen regio of maximale huurprijs.
 
Moet ik een waarborg betalen?
Zoals bij elke verhuring is de huurder verplicht om een waarborg die overeenkomt met twee  maanden de huurprijs op een geblokkeerde rekening te plaatsen.
 
Neemt het SVK een OCMW waarborg aan?
Dit is geen probleem, zolang de waarborg huurschade en huurachterstal dekt. Over het laatste maken sommige OCMW’s een probleem, deze waarborgen worden dan ook niet aanvaard door het SVK. In Dit geval zal de huurder zelf zijn waarborg in een aantal schijven moeten afbetalen aan het SVK.