Wie kan er bij het SVK terecht?
Het SVK helpt mensen die om een of andere reden problemen hebben om op de private huurmarkt een degelijke en betaalbare woning te vinden.  Een kandidaat-huurder die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet kan  zich inschrijven op de wachtlijst van het SVK. Zodra er een geschikte woning vrijkomt, kan de kandidaat die het hoogste op de wachtlijst staat in aanmerking komen voor deze woning.
 
Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden?
 • Meerderjarig zijn op het moment van inschrijving. Het SVK kan in individuele gevallen hiervan afwijken, in het kader van begeleid zelfstandig wonen van een minderjarige.
 • Een netto belastbaar inkomen lager dan volgende grenzen (3 jaar voor inschrijving): 
  ·        24.452 euro voor een alleenstaande;
  ·        26.500 euro voor een alleenstaande gehandicapte;
  ·        36.676  euro voor anderen te verhogen met 2.050 euro per persoon ten laste.
 • Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland.
 • Een minimale kennis van het Nederlands of bereid zijn om het te leren.
 • Ingeschreven zijn  in bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Voor verplichte inburgeraars: de bereidheid tot inburgering
   
Wachtlijst systeem
Net zoals bij de Sociale Woningmaatschappijen werkt het SVK met een wachtlijst. Het grote verschil is echter dat de wachtlijst van een SVK niet chronologisch is, maar op een puntensysteem is gebaseerd. De kandidaat-huurder krijgt punten op zijn inkomen, huisvestingssituatie, band met de gemeente en eventuele kinderlast. Op deze manier krijgen de mensen, met de grootste woningnood, het snelst een woning toegewezen.
 
Toewijzingssysteem
Een toewijzing van een woning gebeurt als volgt
 • De kandidatenlijst op basis van de toegekende punten wordt opgesteld
 • De eerste 10 kandidaten op deze lijst krijgen een uitnodiging
 • De noodzakelijke documenten worden opgevraagd en gecontroleerd
 • De volgorde wordt opgesteld op basis van het aantal punten
 • De kandidaat met het meeste aantal punten krijgt de 1e kans om de vrije woning te bezichtigen
 • Indien deze kandidaat de woning aanvaardt is de toewijzing rond. Indien deze weigert gaan we kijken met de 2e kandidaat enz.

Voor meer info klik hier: VOB: Toewijzingsregels
 
Wat moet ik doen om mij in te schrijven?
Inschrijven gebeurt bij voorkeur via de sociale dienst van het OCMW van uw gemeente.
Indien u buiten het werkingsgebied van ISOM woont, kan u ook langskomen op ons bureau,  elke werkdag van 9u00-12u00.
Verder kan u ons ook telefonisch contacteren op ons algemeen nummer (014/246646), en dit elke werkdag tussen  9u00 en 12u00.
 
Welke documenten meenemen
U moet zeker de volgende documenten meenemen:
 • Identiteitskaart
 • Attest recent bewijs van inkomsten (minimum de voorbije 3 maanden bv. loonfiche, OCMW, Mutualiteit, vakbond, hulpkas, ...)
Volgende papieren zijn niet verplicht maar kunnen wel een hulp zijn bij uw inschrijving:
 • Kopie van uw huurcontract
 • Attesten van onbewoonbaarheid of ongeschiktheid
 • Opzegbrief
 • Vonnis bij collectieve schuldregeling
 • Vonnis bezoekrecht kinderen
 • Bij procedure echtscheiding: vonnis rechtbank
 • Bij opvang, attesten van vluchthuis, opvangcentrum, enz…