Elk Huis van het Kind staat garant voor een aanbod rond preventieve gezinszorg, wat je kan omschrijven als: “dienstverlening bieden voordat (preventief) de stap wordt gezet naar de hulpverlening”.

We splitsen preventieve gezinszorg op in drie grote blokken:

1. ontmoeting en sociale samenhang
Staat met stip op nummer één omdat elkaar ontmoeten door alle ouders als ondersteunend wordt ervaren bij het grootbrengen van hun kinderen. Tijdens informele ontmoetingsmomenten (bvb. op een peuterspeelpunt of consultatiebureau, tijdens een info-avond of workshop) vinden zij bij elkaar (h)erkenning, kunnen zij ervaringen en belevingen delen en ontwikkelen zij een groter zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel.

2. preventieve gezondheidszorg
Dit is het voornaamste werk van de consultatiebureaus, baby’s en jongere kinderen opvolgen in hun (psychologische en fysieke) groei.

3. opvoedingsondersteuning
Omvat een brede waaier van praktijken, die ouders en opvoedingsverantwoordelijken steunen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. 
Organisaties die vallen onder de preventieve gezinszorg zijn o.a.: Kind en Gezin, Kind en Preventie, Centrum Algemeen Welzijn, Centrum voor Leerlingbegeleiding, kinderopvanginitiatieven, vereniging waar armen het woord nemen, werking binnen ziekenfondsen, Centrum geestelijke Gezondheidszorg, OCMW’s en gemeenten met hun dienstverlening gericht op (groot)ouders en hun kinderen/jongeren enzovoort…