MISSIE
Het Huis van het Kind Middenkempen staat voor een toegankelijk, laagdrempelig aanbod preventieve gezinszorg (ontmoeting, opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg) voor alle (groot)ouders èn (hun) (klein)kinderen en jongeren.
Om dit te bereiken werkt het Huis van het Kind samen met een sterk uitgebouwd professioneel netwerk van lokale en regionale partners die rond deze thema’s werken.
We zetten hierin een allesomvattende en vraaggerichte samenwerking centraal waarin het samenbrengen van verschillende dienstverleningsvormen belangrijk is.  Zo staan we voor een duidelijke, verbonden en versterkende dienstverlening voor al onze gebruikers.
 
VISIE
Huis van het Kind Middenkempen is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Olen, Vorselaar, Kasterlee, Lille, Grobbendonk, Herenthout, Herentals én de professionele partners die werken rond preventieve gezinszorg. Iedereen die begaan is met het grootbrengen van kinderen en jongeren kan er terecht met zijn vraag rond ‘opgroeien’. Het Huis biedt een laagdrempelig en snel bereikbaar, lokaal aanbod rond ontmoeting en sociale samenhang, opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg. Samen met de toegankelijke deur (loketjes in elke gemeente), biedt de website snel en efficiënt informatie. Het Huis vertrekt vanuit de kracht van de betrokkenen zelf door hen te laten participeren in de uitbouw ervan. Daarnaast bouwt het aan een sterk ontwikkeld netwerk onder alle professionele krachten zodat zij tot een optimaal aanbod en afstemming van ondersteuning kunnen komen voor de gezinnen uit onze regio.  We bouwen met zijn allen aan één Huis!